217 Đường 2/4, P. Vạn Thắng, Nha Trang
anhicom@gmail.com

Gia công theo yêu cầu

  • tấm cuộn teflon
  • Tấm cuộn Teflon PTFE nhiều độ dày kích thước
  • Tấm cuộn Teflon PTFE nhiều độ dày kích thước
  • tấm cuộn teflon
  • Tấm cuộn Teflon PTFE nhiều độ dày kích thước
  • Tấm cuộn Teflon PTFE nhiều độ dày kích thước

Tấm cuộn Teflon PTFE nhiều độ dày kích thước

Liên hệ
Mô tả sản phẩm

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn. Hiện tại bạn đang có sản phẩm trong giỏ hàng.